Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Χιλιομίλι Μαλιακού

Κουκουβάγια (Athene noctua)

Ξηριάς Βόλου

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)

Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Ποταμοχελώνα (Mauremys caspica)

Ταμιευτήρας Καλαμακίου

Βαλτόπαπιες (Aythya nyroca)

ΚάρλαΑετογερακίνα (Buteo rufinus)

Μαυρογλάρονα (Chlidonias niger)

Σταρήθρα (Alauda arvensis)

Λιμνοθάλασσα Αταλάντης

Αργυροτσικνιάς (Casmerodius albus)

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)

Κουρούνα (Corvus corone cornix)

Παλιότερες φωτογραφίες

Πυρροβασιλίσκος (Regulus ignicapillus)

Μαυρότρυγγες (Tringa erythropus)

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus)

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2008

Ρέμα Πικροδάφνης

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2008

Βουρκάρι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Νανοσκαλίδρα (Calidris minuta)

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)

Αργυροτσικνιάς (Casmerodius albus)

Καρδερίνες (Carduelis carduelis)

Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus)

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)