Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

Ωρωπός

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)

Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus)

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Κουκουβάγια (Athene noctua)

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

Λονδίνο - St James Park

Μαυροκουρούνα (Corvus corone corone)

Γκισάρι (Aythya ferina) αρσενικό & θηλυκό

Ασημόγλαρος του Βορρά (Larus argentatus)

Λονδίνο - Hyde Park (1)

Κύκνος (Cygnus olor)

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Σταχτόχηνα (Anser anser)

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus) ανήλικο

Λονδίνο - Hyde Park (2)

Φάσσα (Columba palumbus)

Καρακάξα (Pica pica)

Μαυροκουρούνα (Corvus corone corone)

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Ασημόγλαρος του Βορρά (Larus argentatus) ενήλικο και ανήλικο

Θυελλόγλαρος (Larus canus) 2ου χειμώνα

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus) 1ου χειμώνα

Μελανόγλαρος (Larus fuscus graellsii)

Μελανόγλαρος (Larus fuscus graellsii) 1ου χειμώνα
και Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus)

Γκρίζος Σκίουρος (Sciurus carolinensis)

Λονδίνο - Wetland Centre (1)

Πανοραμική άποψη του Wetland Centre από παρατηρητήριο

Καναδέζικες Χήνες (Branta canadensis)

Κύκνος (Cygnus olor) ανήλικο

Κιρκίρι (Anas crecca) αρσενικό

Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) αρσενικό

Καπακλής (Anas strepera) αρσενικό

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos) αρσενικό

Γκισάρι (Ayhtya ferina) θηλυκό

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Βουκεφάλα (Bucephala clangula) αρσενικό

Λονδίνο - Wetland Centre (2)

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Καλημάνα (Vanellus vanellus)

Πράσινος Δρυοκολάπτης (Picus viridis)

Μαυροκουρούνες (Corvus corone corone) και Ψαρόνια (Sturnus vulgaris)

Μαυροκουρούνες (Corvus corone corone)

Γαλαζοπαπαδίτσα (Parus caeruleus)

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Γκρίζος Σκίουρος (Sciurus carolinensis)

Αρουραίος (Rattus rattus)