Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Θέρμο - Τριχωνίδα

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)


Μαυρολαίμης (Saxicola torquata)

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)


Κελαηδότσιχλα (Turdus philomelos)

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Βόλβη


Φαλαρίδες (Fulica atra)

Φάσσες (Columba palumbus)

Αταλάντη

Τουρλίδα (Numenius arquata)

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Τσιφτάς (Miliaria calandra)

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2009

Πάρνηθα

Κόρακας (Corvus corax)


Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Νέα Κίος

Θαλασσολιμόζα (Limosa lapponica)

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

Ζαγοροχώρια

Σπιτοχελίδονα (Delichon urbicum)


Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla) θηλυκός

Παμβώτιδα


Σκουφοβουτηχτάρια (Podiceps cristatus) ενήλικο και ανήλικο

Δέλτα Καλαμά

Τουρλίδα (Numenius torquata)

Μελανοκέφαλος Γλάρος (Larus melanocephalus)

Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Λιβελούλη

Μιλτοχελίδονο (Hirundo daurica)

Αετομάχος (Lanius collurio)

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Νίσυρος

Κουκουβάγια (Athene noctua)

Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus)

Κοκκινοτσιροβάκος (Sylvia cantillans)

Ασπροκωλίνα (Oenanthe hispanica)

Φρυγανοτσίχλονο (Emberiza caesia)

Κροκοδειλάκι (Agama stellio)

Έβρος

Μελισσοφάγος (Merops apiaster)

Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)

Αποικία Μελισσοφάγων (Merops apiaster)

Βουλγαρία

Δρυομυγοχάφτης (Ficedula semitorquata)

Λευκοπελαργοί (Ciconia ciconia) σε μετανάστευση

Μαυροπελαργός (Ciconia nigra) και Σφηκιάρης (Pernis apivorus)

Δεντρογέρακο (Falco subbuteo)

Αποικία Κορμοράνων (Phalacrocorax carbo)

Σταυλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)