Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

Λιμνοθάλασσα Αταλάντης

Μαυρολαίμης (Saxicola torquata)

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Γερανός (Grus grus) ανήλικος

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus)

Νανόγλαρος (Larus minutus)