Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Πάρκο Τρίτση

Αργυροτσικνιάς (Casmerodius albus)

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus)

Ploceus sp.

Ψαλίδα (Anas acuta) θηλυκό

Σφυριχτάρι (Anas penelope) αρσενικό

Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)

Πάρνηθα

Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Ελάφι (Cervus elaphus)