Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

Κωπαΐδα

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Κατσουλιέρης (Galerida cristata)

Καλαμοτσίχλονο (Emberiza schoeniclus)

Σιρλοτσίχλονο (Emberiza cirlus)


Γερακίνα (Buteo buteo)

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Φωλιά Υφάντρας (Remiz pendulinus)