Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Κωπαΐδα

Χαλκόκοτες & Λευκοτσικνιάδες (Plegadis falcinellus & Egretta garzetta)


Κιτρινοσουσουράδες (Motacilla flava)
διάφορα υποείδη

Λευκοπελαργός (Ciconia ciconia)

Σταυλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Ψευταηδόνι (Cettia cetti)

Μαυρολαίμης (Saxicola torquata)

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)

Τσιφτάς ( Miliaria calandra)

Χωραφοσπουργίτης (Passer hispaniolensis)

Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus)

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Bird Race 2009

Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) - Υμηττός

Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius) - Αγ. Νικόλαος Αναβύσσου

Αιγαιοτσιροβάκος (Sylvia rueppelli) - Χάρακας


Ασπροκωλίνα (Oenanthe hispanica) - Χάρακας

Λασπότρυγγες (Tringa glareola)