Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Νίσυρος

Κουκουβάγια (Athene noctua)

Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus)

Κοκκινοτσιροβάκος (Sylvia cantillans)

Ασπροκωλίνα (Oenanthe hispanica)

Φρυγανοτσίχλονο (Emberiza caesia)

Κροκοδειλάκι (Agama stellio)

Έβρος

Μελισσοφάγος (Merops apiaster)

Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)

Αποικία Μελισσοφάγων (Merops apiaster)

Βουλγαρία

Δρυομυγοχάφτης (Ficedula semitorquata)

Λευκοπελαργοί (Ciconia ciconia) σε μετανάστευση

Μαυροπελαργός (Ciconia nigra) και Σφηκιάρης (Pernis apivorus)

Δεντρογέρακο (Falco subbuteo)

Αποικία Κορμοράνων (Phalacrocorax carbo)

Σταυλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Βόλβη

Θαλασσαετοί (Haliaeetus albicilla)

Δέλτα Αξιού

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Μαχητής (Philomachus pugnax)

Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia)

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Νανοσκαλίδρα (Calidris minuta)

Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus)

Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Τουρλίδα (Numenius arquata)

Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Βαρβάρα (Tadorna tadorna)

Μελισσοφάγοι (Merops apiaster)

Στραβολαίμης (Jynx torquilla)

Πελαργοί (Ciconia ciconia)

Λαγγόνες (Phalacrocorax pygmeus)

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Χολομώντας

Μαυροκιρκίνεζο (Falco vespertinus)

Τσίφτης (Milvus migrans)

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Μαυροπελαργός (Ciconia nigra)