Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Νέα Κίος

Θαλασσολιμόζα (Limosa lapponica)

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

Ζαγοροχώρια

Σπιτοχελίδονα (Delichon urbicum)


Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla) θηλυκός

Παμβώτιδα


Σκουφοβουτηχτάρια (Podiceps cristatus) ενήλικο και ανήλικο

Δέλτα Καλαμά

Τουρλίδα (Numenius torquata)

Μελανοκέφαλος Γλάρος (Larus melanocephalus)

Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Λιβελούλη

Μιλτοχελίδονο (Hirundo daurica)

Αετομάχος (Lanius collurio)