Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Γιάλοβα


Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Δέλτα Ευρώτα

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Κάρλα

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus)

Τσιφτάς (Miliaria calandra)Βαλκανικός Δρυοκολάπτης (Dendrocopos syriacus)

Αργυροτσικνιάδες (Casmerodius alba)

Γερακίνα (Buteo buteo)

Λευκοπελαργοί (Ciconia ciconia)

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Μαυροπελαργοί (Ciconia nigra)

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Κωπαΐδα


Μαυρολαίμης (Saxicola torquata)


Υφάντρα (Remiz pendulinus)

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

ΈβροςΚαρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Τσίχλα (Turdus philomelos)

Αργυροτσικνιάς (Casmerodius alba)

Αγριόκυκνοι (Cygnus cygnus)

Γερακίνα (Buteo buteo)

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Burgas wetlands - Βουλγαρία

Βαρβάρες (Tadorna tadorna)

Γκισάρια (Aythya ferina)

Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus)

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Madjarovo - Βουλγαρία

Γερακίνα (Buteo buteo)Ταΐστρα γυπών

Φωλιά Βασιλαετού (Aquila heliaca)

Κερκίνη

Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus)

Στικταετός (Aquila clanga)