Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

Β. Δωδεκάνησα

Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis)

Ασημόγλαρος (Larus michahellis)

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Μύχοι (Puffinus yelkouan)

Κουρούνα (Corvus corone) + κατσίκα...

Νανόγλαρος (Larus minutus)

Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii)

Σταχτοδέλφινο (Tursiops truncatus)

Αγριοερίστερα (Columba livia)

Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)

Αττική

Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)

Φωλιά Βραχοτσοπανάκου (Sitta neumayer)

Κίσσα (Garulus glandarius)

Κότσυφας (Turdus merula)

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Κυστικόλη (Cisticola juncidis)

Σταχτοσκαλίδρα (Calidris teminkii)

Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus)

Βουνοσταχτάρα (Apus melba)

Καμποδεντροβάτης (Certhia brachydactyla)

Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus)