Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

Tierra de Campinas, Spain

Ωτίδες (Otis tarda)

Dublin Bay, Ireland

Δαχτυλιδόχηνες (Branta bernicla)

ΚερκίνηΑργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus)

Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus)

Σταχτής Δρυοκολάπτης (Picus canus)

Χωραφοσπουργίτης (Passer montanus)

Σφηκιάρης (Pernis apivorus)


Κορμοράνοι (Phalacrocorax carbo)

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus)