Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Μυκήνες

Βραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer)

Νέα Κίος

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Νεροχελίδονο (Glareola pratincola)

Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius)

Μαχητές (Philomachus pugnax)

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Κωπαΐδα

Κούκος (Cuculus canorus)

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus)

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)