Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

Cyprus

 Αγκαθοκαλημάνα (Vanellus spinosus)

 Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

 Νανογλάρονο (Sterna albifrons)

 Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca)

 Φρυγανοτσίχλονο (Emberiza caesia)Κωπαΐδα Λευκοπελαργός (Ciconia ciconia)

 
Ψευταηδόνι (Cettia cetti)

Πρέσπες

 
 Σταχτόχηνες (Anser anser)

 Κάργια (Corvus monedula)

Καστοριά

 Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

 Ροδοπελεκάνοι (Pelecanus onocrotalus)

 Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

 Φαλαρίδα (Fulica atra)


Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Μετέωρα

 
 
 
 Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)

 Βραχοκιρκινεζο (Falco tinnunculus)

Πράσινος Δρυοκολάπτης (Picus viridis)

 Λευκοπελαργός (Ciconia ciconia)

 Ασπροπάρης και Κουρούνα

 Τσίφτης (Milvus migrans)

Λευκοχελίδονο (Delichon urbicum) και Μιλτοχελίδονα (Hirundo daurica)

Πέμπτη 16 Αυγούστου 2012

Νέα Κίος

 Βροχοπούλια (Pluvialis apricaria)

Κοκκινοσκαλίδρα (Calidris canutus)

Madjarovo, Bulgaria

 Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Καστανοπαπαδίτσα (Parus palustris)