Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Παρνασσός

Πυρροβασιλίσκος (Regulus ignicapilus)

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)


Κιτρινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax graculus)

Νάξος

Πρασινοκέφαλες πάπιες (Anas platyrhynchos)

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus)

Μαχητές (Philomachus pugnax)