Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Πρέσπες

Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus)

Αργυροτσικνιάς (Egretta alba)

Λαγγόνες (Phalacrocorax pygmeus)

Λευκοπελαργός (Ciconia ciconia)

Κάρλα 2


Νανόμπουφος (Asio otus)

Νεροχελίδονο (Glareola pratincola)

Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)

Αμπελουργός (Emberiza melanocephala)

Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Γελογλάρονο (Sterna nilotica)

Φιδαετός και Κουρούνα (Circaetus galicus & Corvus corone)

Κάρλα 1

Σπιτοσπουργίτες (Passer domesticus)

Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra)

Οχθοχελίδονα (Riparia riparia)

Φιδαετός (Circaetus galicus)

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus)

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Κιρκινέζι (Falco naumanni)

Πράσινη σαύρα (Lacerta viridis)

Πελαργοί (Ciconia ciconia)

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Λέσβος 3

Μαυροπελαργός (Ciconia nigra)

Μικροτσικνίας (Ixobrychus minutus)

Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)

Φοινικόπτερα (Phoenicopterus roseus)

Ψαλίδα (Anas acuta)

Βαλτότρυγγες και Μαχητές (Tringa stagnatilis & Philomachus pugnax)

Βαλτότρυγγας (Tringa stagnatilis)

Μαυρότρυγγας (Tringa erythropus)

Αβοκέτες (Recurvirostra avosetta)

Λέσβος 2

Βραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer)

Παρδαλοκεφαλάς (Lanius nubicus)

Μικροπουλάδα (Porzana parva)

Τουρκοτσοπανάκος (Sitta krueperi)

Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus)

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Θαλασσοκόρακας και Βαρβάρες (Phalacrocorax aristotelis & Tadorna tadorna)

Ασιατικός Σκίουρος (Sciurus anomalus)

Λέσβος 1

Βουνοτσιροβάκος (Sylvia curruca)

Σμυρνοτσίχλονο (Emberiza cineracea)

Κίσσα (Garullus glandarius atricapillus)

Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)

Βουνοπετρόκλης (Oenanthe finschii)

Αμμοπετρόκλης (Oenanthe isabellina)

Φρυγανοτσίχλονο (Emberiza caesia)