Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Πρέσπες

Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus)

Αργυροτσικνιάς (Egretta alba)

Λαγγόνες (Phalacrocorax pygmeus)

Λευκοπελαργός (Ciconia ciconia)

Δεν υπάρχουν σχόλια: