Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012

Νέα Κίος

 Βροχοπούλια (Pluvialis apricaria)

Κοκκινοσκαλίδρα (Calidris canutus)

Madjarovo, Bulgaria

 Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Καστανοπαπαδίτσα (Parus palustris)