Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

Πάρνηθα

Ελατοπαπαδίτσα (Parus ater)

Αίγαγρος (Capra aegagrus cretica)

Ελάφια (Cervus elaphus)

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

Υμηττός

Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)

Κότσυφας (Turdus merula)

Πάρκο Τρίτση

Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Φαλαρίδα (Fulica atra)

Βουνοσταχτάρα (Tachymarptis melbus)

Λιβελούλη

Μετέωρα

Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)

Αετομάχος (Lanius collurio)

Κραυγαετός (Aquila pomarina)

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2008

Νότια Πίνδος

Σταχτοσουσουράδα (Motacilla cinerea)

Δασοφυλλοσκόπος (Phylloscopus sibilatrix)

Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)

Κίσσα (Garrulus glandarius)

Ελληνικός Βάτραχος (Rana graeca)

Σαύρα (Podarcis sp.)

Αράχνη

Bombus terrestris

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008

Αλόννησος


Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae)

Κόρακες (Corvus corax)

Αρτέμης (Calonectris diomedea)

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

Πήλιο

Βραχοχελίδονο με νεοσσούς (Ptyonoprogne rupestris)

Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Γερακίνα (Buteo buteo)

Φιδαετός και Σφηκιάρης (Circaetus gallicus & Pernis apivorus)

Σταχτοκεφαλάς (Lanius minor)

Πάχη


Θηλυκός Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Μαραθώνας

Λιβελούλη

Λιβαρι Ιστιαίας

Νανοσκαλίδρα (Calidris minuta)

Κατσουλιέρης (Galerida cristata)