Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

Πήλιο

Βραχοχελίδονο με νεοσσούς (Ptyonoprogne rupestris)

Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Γερακίνα (Buteo buteo)

Φιδαετός και Σφηκιάρης (Circaetus gallicus & Pernis apivorus)

Σταχτοκεφαλάς (Lanius minor)

Δεν υπάρχουν σχόλια: