Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

Μετέωρα

Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)

Αετομάχος (Lanius collurio)

Κραυγαετός (Aquila pomarina)

Δεν υπάρχουν σχόλια: