Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2008

Νότια Πίνδος

Σταχτοσουσουράδα (Motacilla cinerea)

Δασοφυλλοσκόπος (Phylloscopus sibilatrix)

Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)

Κίσσα (Garrulus glandarius)

Ελληνικός Βάτραχος (Rana graeca)

Σαύρα (Podarcis sp.)

Αράχνη

Bombus terrestris

Δεν υπάρχουν σχόλια: