Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

Ωρωπός

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Βαλτότρυγγας (Tringa stagnatilis)

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus)

Σχινιάς

Κουκουβάγια (Athene noctua)

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus)

Λουτρός - Λούτσα

Σπιτοχελίδονα (Delichon urbicum)

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)