Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

Λουτρός - Λούτσα

Σπιτοχελίδονα (Delichon urbicum)

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)

Δεν υπάρχουν σχόλια: