Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Κωπαΐδα

Χαλκόκοτες & Λευκοτσικνιάδες (Plegadis falcinellus & Egretta garzetta)


Κιτρινοσουσουράδες (Motacilla flava)
διάφορα υποείδη

Λευκοπελαργός (Ciconia ciconia)

Σταυλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Ψευταηδόνι (Cettia cetti)

Μαυρολαίμης (Saxicola torquata)

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)

Τσιφτάς ( Miliaria calandra)

Χωραφοσπουργίτης (Passer hispaniolensis)

Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus)

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Δεν υπάρχουν σχόλια: