Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

Ωρωπός

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Βαλτότρυγγας (Tringa stagnatilis)

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus)

Δεν υπάρχουν σχόλια: