Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Χολομώντας

Μαυροκιρκίνεζο (Falco vespertinus)

Τσίφτης (Milvus migrans)

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Μαυροπελαργός (Ciconia nigra)

Δεν υπάρχουν σχόλια: