Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Βουλγαρία

Δρυομυγοχάφτης (Ficedula semitorquata)

Λευκοπελαργοί (Ciconia ciconia) σε μετανάστευση

Μαυροπελαργός (Ciconia nigra) και Σφηκιάρης (Pernis apivorus)

Δεντρογέρακο (Falco subbuteo)

Αποικία Κορμοράνων (Phalacrocorax carbo)

Σταυλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Δεν υπάρχουν σχόλια: