Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Δέλτα Αξιού

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Μαχητής (Philomachus pugnax)

Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia)

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Νανοσκαλίδρα (Calidris minuta)

Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus)

Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Τουρλίδα (Numenius arquata)

Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Βαρβάρα (Tadorna tadorna)

Μελισσοφάγοι (Merops apiaster)

Στραβολαίμης (Jynx torquilla)

Πελαργοί (Ciconia ciconia)

Λαγγόνες (Phalacrocorax pygmeus)

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Δεν υπάρχουν σχόλια: