Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

Σχινιάς

Κουκουβάγια (Athene noctua)

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus)

Δεν υπάρχουν σχόλια: