Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

Υμηττός

Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)

Κότσυφας (Turdus merula)

Δεν υπάρχουν σχόλια: