Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

Πάρκο Τρίτση

Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Φαλαρίδα (Fulica atra)

Βουνοσταχτάρα (Tachymarptis melbus)

Λιβελούλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: