Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012

Madjarovo, Bulgaria

 Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Καστανοπαπαδίτσα (Parus palustris)

Δεν υπάρχουν σχόλια: