Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Tenerife

El Teide

Γαλάζιος Σπίνος (Fringilla teydea teydea)

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major canariensis)

Ερημοπετρίτης (Falco peregrinoides)

Γαλαζοπαπαδίτσα (Parus caeruleus teneriffae)

Shortfin Pilot Whale (Globiocephala macrorhynchus)

Αρτέμης (Calonectris diomedea borealis)

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus canariensis)

Βασιλίσκος της Τενερίφης (Regulus teneriffae)

Φυλλοσκόπος των Κανάριων (Phylloscopus canariensis)

Σαύρα των Κανάριων (Gallotia galloti)

Δεν υπάρχουν σχόλια: