Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

La Palma

Άγριο Καναρίνι (Serinus canaria)

Σπίνος (Fringilla coelebs palmae)

Περιστέρι των Καναρίων (Columba bollii)

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Κελάδα των Καναρίων (Anthus berthelotii)

Κοκινοκαλιακούδες (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Μαχητής (Philomachus pugnax)

Δεν υπάρχουν σχόλια: