Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Κάρλα 2


Νανόμπουφος (Asio otus)

Νεροχελίδονο (Glareola pratincola)

Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)

Αμπελουργός (Emberiza melanocephala)

Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Γελογλάρονο (Sterna nilotica)

Φιδαετός και Κουρούνα (Circaetus galicus & Corvus corone)