Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Κάρλα 1

Σπιτοσπουργίτες (Passer domesticus)

Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra)

Οχθοχελίδονα (Riparia riparia)

Φιδαετός (Circaetus galicus)

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus)

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Κιρκινέζι (Falco naumanni)

Πράσινη σαύρα (Lacerta viridis)

Πελαργοί (Ciconia ciconia)