Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Λέσβος 1

Βουνοτσιροβάκος (Sylvia curruca)

Σμυρνοτσίχλονο (Emberiza cineracea)

Κίσσα (Garullus glandarius atricapillus)

Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)

Βουνοπετρόκλης (Oenanthe finschii)

Αμμοπετρόκλης (Oenanthe isabellina)

Φρυγανοτσίχλονο (Emberiza caesia)

Δεν υπάρχουν σχόλια: