Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Λέσβος 2

Βραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer)

Παρδαλοκεφαλάς (Lanius nubicus)

Μικροπουλάδα (Porzana parva)

Τουρκοτσοπανάκος (Sitta krueperi)

Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus)

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Θαλασσοκόρακας και Βαρβάρες (Phalacrocorax aristotelis & Tadorna tadorna)

Ασιατικός Σκίουρος (Sciurus anomalus)

Δεν υπάρχουν σχόλια: