Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

Δέλτα Καλαμά

Τουρλίδα (Numenius torquata)

Μελανοκέφαλος Γλάρος (Larus melanocephalus)

Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Λιβελούλη

Μιλτοχελίδονο (Hirundo daurica)

Αετομάχος (Lanius collurio)

Δεν υπάρχουν σχόλια: