Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Δέλτα Καλαμά

Στικταετός (Aquila clanga)

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Χουλιαρομύτες (Platalea leucorodia)

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Γερακίνα (Buteo buteo)

Δεν υπάρχουν σχόλια: