Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

Αττική

Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)

Φωλιά Βραχοτσοπανάκου (Sitta neumayer)

Κίσσα (Garulus glandarius)

Κότσυφας (Turdus merula)

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Κυστικόλη (Cisticola juncidis)

Σταχτοσκαλίδρα (Calidris teminkii)

Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus)

Βουνοσταχτάρα (Apus melba)

Καμποδεντροβάτης (Certhia brachydactyla)

Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus)

Δεν υπάρχουν σχόλια: