Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Καστοριά

 Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

 Ροδοπελεκάνοι (Pelecanus onocrotalus)

 Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

 Φαλαρίδα (Fulica atra)


Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Δεν υπάρχουν σχόλια: