Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Κερκίνη

Ασπρομέτωπες Χήνες και Νανόχηνες (Anser albifrons & Anser erythropus)

Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)

Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)

Μαυρολαίμης (Saxicola torquata)

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) & Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor)


Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Γερακίνα (Buteo buteo)

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Στικταετός (Aquila clanga)

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos) αρσενική

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos) θηλυκή

Φάσσες (Columba palumbus)

Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus)

Δεν υπάρχουν σχόλια: