Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Βόλβη


Φαλαρίδες (Fulica atra)

Φάσσες (Columba palumbus)

Δεν υπάρχουν σχόλια: