Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Θέρμο - Τριχωνίδα

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)


Μαυρολαίμης (Saxicola torquata)

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)


Κελαηδότσιχλα (Turdus philomelos)

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Δεν υπάρχουν σχόλια: