Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Κάρλα

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus)

Τσιφτάς (Miliaria calandra)Βαλκανικός Δρυοκολάπτης (Dendrocopos syriacus)

Αργυροτσικνιάδες (Casmerodius alba)

Γερακίνα (Buteo buteo)

Λευκοπελαργοί (Ciconia ciconia)

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Μαυροπελαργοί (Ciconia nigra)

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Δεν υπάρχουν σχόλια: