Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Burgas wetlands - Βουλγαρία

Βαρβάρες (Tadorna tadorna)

Γκισάρια (Aythya ferina)

Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus)

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Δεν υπάρχουν σχόλια: