Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2008

Βουρκάρι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Νανοσκαλίδρα (Calidris minuta)

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)

Αργυροτσικνιάς (Casmerodius albus)

Καρδερίνες (Carduelis carduelis)

Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus)

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

1 σχόλιο:

vourkari.blogspot.com είπε...

Εξαιρετικές εικόνες...θα θέλαμε να τις αναρτήσουμε και στο δικό μας blog (vourkari.blogspot.com) που αναφέρεται ειδικά στις προσπάθειες για τη διάσωση του υγροβιοτόπου του Βουρκαρίου Μεγάρων. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις φωτογραφήσεις;