Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Λιμνοθάλασσα Αταλάντης

Αργυροτσικνιάς (Casmerodius albus)

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)

Κουρούνα (Corvus corone cornix)

Δεν υπάρχουν σχόλια: